हाम्रो बारेमा

हाम्रो बारेमा

महिलाहरुलाई  लक्षित गरी महिलाको विषयवस्तु सम्बन्धित म्यागेजिनको संख्या न्यून रहेको अवस्थामा नारी कोशिसको परिकल्पना गरिएको हो । महिलाका विविध आयामलार्ई समेट्दै महिलाका विषयवस्तुमा केन्द्रित सामाग्रीहरुलाई यसमा प्रमुख स्थान दिइने छ ।